TOKİ EVLERİ Rotating Header Image

Ulubatlı Hasan Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi

Sincan Ulubatlı Hasan Saraycık Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İdaremiz ile Sincan Belediye Başkanlığı arasında 03.10.2011 tarihinde imzalanan Ön Protokoller ile “Ulubatlı Hasan Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ve “Saraycık Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi” başlatılmış olup İdaremizce 19.03.2012 tarihinde alınan karar doğrultusunda proje alanları 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak belirlenmiştir.

Proje ile ilgili piyasalarda spekülatif hareketlerin engellenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla iş bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İdaremizce edinilen bilgilere göre; proje kapsamında değişik kesimlerin emlak alım-satım yöntemi ile spekülatif faaliyetlerde bulundukları, bu yolla haksız kazanç elde etme çabasında oldukları, proje alanındaki mülk sahibi vatandaşların bu yolla mağdur edildikleri anlaşılmıştır.

İdaremizce yerel yönetimler ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinde, proje alanında taşınmazı bulunan ve hak sahibi olarak isimlendirdiğimiz vatandaşlarımızın haklarını koruyarak, üçüncü şahısların sebepsiz zenginleşmenin önüne geçmek ve kamu yatırımının hedef kitleye ulaşmasını sağlamak prensiplerimiz arasında bulunmaktadır. (daha&helliip;)

Arama Kelimeleri: